Fabriquem formulacions pròpies del client, tant de detergència com d'altres sectors, establint contractes de confidencialitat i aportant la nostra experiència per al desenvolupament i millora de productes a mida

Mescles de productes sòlids i / o líquids. Actualització de formulacions obsoletes o restringides per legislació.
Optimització en la recerca tant de components, com de proveïdors.
Estudi tècnic: assaigs previs al laboratori, estabilització de la fórmula, test d’aplicació.
Lots de producció adaptats a les necessitats del client. Control del producte acabat segons especificacions.
Control de qualitat segons especificacions.
Diversos formats d’envasament.
Elaboració de la documentació corresponent. Impressió d’etiquetes normalitzades.
Si té una IDEA o NECESSITAT … Junts trobarem la solució.